ONUR KURULU ÜYELERİ
 

 
Başkan 

Prof. Dr. İsmet Tan

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI, 
ADANA
ismettan@cu.edu.tr

 

                       
             

                      Üye
       Prof. Dr. S. Aydın Yücetürk

ACIBADEM FULYA HASTANESİ, İSTANBUL
             clinicplexus@hotmail.com 
          

                                                 

                               

                                   Üye
                         Prof. Dr. Ali Biçimoğlu

S.B. ANKARA NUMUNE EĞİTİM
ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ,
ANKARA
bicimoglu@hotmail.com


               
                    Üye   
          Prof. Dr. İrfan Öztürk

      İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
      İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
   ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
     ANABİLİM DALI, İSTANBUL
       ozturkirfan@hotmail.com


 Üye
Prof. Dr. Mahir Gülşen

ÖZEL ORTOPEDİA HASTANESİ 
ADANA
mahirgulsen@gmail.com