TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU

TOTBİD SUT KURULU
TOTBİD İMPLANT KAYIT SİSTEMİ KURULU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İŞLEM KODLARI VE KATSAYI BELİRLEME KURULU

SAĞLIK HUKUKU KURULU

HEKİM HAKLARI KURULU